NAV

projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation

Det fanns en gång en kvarnsten. Den la på en gräsmatta, bredvid Grebbestads folkhögskolan till den flyttades en dag. Och frågan uppstod; vad kan vi nu göra med den?

Sä börjar denna historia…


KVARNSTENEN

mötesplatsen i centrum

Som kvarnstenen för många hundra år sedan förädlade säd till livsviktiga råvaror, förädlar Grebbestads Folkhögskola idag människor på sin väg igenom livet.

UPPDRAG FRÅN LÄRARE

• Återanvändning av kvarnstenen.


• Skapa en sittmöbel som passar till den.

Definition av uppdraget:

1. Gruppen skall gemensamt utveckla en sittmöbel i granit.

2. Gruppen skall gemensamt tillverka granitmöbel som placeras tillsammans med kvarnstenen.

GRUPPENS TOLKNING

Vi har tagit utgångspunkt i vad vi ser som skolans behov och funktionalitet.

• Hur vi tror att skolans deltagare och personal på bästa sätt kan använda kvarnstenen och sittmöbel.

• Vår vision är en socialmötesplats, som är centralt placerad på skolområdet.

• Mötesplatsen inbjuder till många möjligheter och mångsidig användning under alla årstider.

• Vi har tånkt på projektetstidsperspektiv så att det skall vara genomförbart fån våran sida.

Bilder

På bilderna ser du hur gruppen Stenhantverk från Grebbestads folkhögskola jobbar med en model, och hur dom presenterar senare för rektorn.

projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation projekt ‘kvarnstenen’, design, model och presentation

Grebbestads folkhögskola

läsår 2016/2017

stenhantverk.org
oberoende och informativ